You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Theoria

Sort by:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | All


Our most prominent Theory library contains almost one hundred titles from the area of philosophy, sociology, linguistics, psychology, etc. Some of the most important authors from this library are: Bachelard, Bergson, Dilthey, Eliade, Foucault, Cassirer, Piaget, Poulet, Saussure, Starobinski, Tocqueville, Weber, Simmel.
Unutrašnje inostranstvo

Prole, Dragan


Subjects: philosophy
Series: Theoria
Date: 07.10.2013.
Price 2000 RSD / 19.05€

Knjiga Dragana Prolea Unutrašnje inostranstvo. Ogledanja evropskog i srpskog romantizma predstavlja rezultat višegodišnjeg autorovog istraživanja koje se odvijalo u tri pravca. S...

more...Introduction a J. S. Bach

Schloezer, Boris de


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

Odustajući od prvobitne namere bio sam neminovno  prinuđen da napišem ovaj Ogled iz muzičke estetike koji, dakle, nije neka apstraktna konstrukcija već plod sistematskog razmišljanja o...

more...Introduction à l’épistémologie génétique, vol lI

Piaget, Jean


Subjects: psychology
Series: Theoria
Date: 07.05.1996.
Price 1500 RSD / 14.29€

Prema L. Brenšviku nema prekida između matematičkog i  fizičkog saznanja: oba saznanjaj pretpostavljaju istu saradnju uma i iskustva, saradnju koja je uostalom tako tesna da se nijedan od dva...

more...Uvod u analitičku teoriju brojeva

Ivić, Aleksandar


Subjects: science / philosophy of science
Series: Theoria
Date: 22.05.1995.
Price 2000 RSD / 19.05€

Ova knjiga treba da pruži elemente Analitičke teorije  brojeva, jedne od najvažnijih oblasti Teorije brojeva. Analitička teorija brojeva izučava probleme Teorije brojeva raznim analitičkim...

more...Introduction à l’épistémologie génétique, vol l

Piaget, Jean


Subjects: psychology
Series: Theoria
Date: 16.05.1994.
Price 1500 RSD / 14.29€

Genetička epistemologija ja sebi zadala ogroman, mada  bitno ograničen, i s obzirom na to kako ona procenjuje svoju moć, skroman zadatak. Ona se ne pita, zajedno sa filozofskom...

more...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića