Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Theoria

Sortiranje po:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | Sve


U našoj središnjoj biblioteci, Theoria, objavljeno je blizu stotinu naslova iz oblasti filozofije, sociologije, lingvistike, psihologije, itd. Među značajnijim autorima su: Gaston Bašlar (Bachelard), Anri Bergson, Vilhelm Diltaj (Dilthey), Mirče Elijade (Eliade), Mišel Fuko (Faucault), Ernst Kasirer (Cassirer), Žan Pijaže (Piaget), Žorž Pule (Poulet), Ferdinand de Sosir (de Saussure), Žan Starobinski, Aleksis de Tokvil (Tocqueville), Maks Veber (Weber), Georg Zimel (Simmel).
Istorija i duhovne nauke

Aleksandar M. Petrović


Oblast: filozofija
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 03.10.2023.
Cena 3000 din / 28.57€

Autor ove studije znalački razmatra osnovne probleme filozofije istorije i duhovnih nauka, izlažući genezu značenja ključnih pojmova, sve do njihovih arbitrarnih improvizacija u...

dalje...Studije iz istorijske semantike

Grković-Mejdžor, Jasmina


Oblast: lingvistika / književnost
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 01.10.2023.
Cena 2000 din / 19.05€

Knjiga Studije iz istorijske semantike bavi se pitanjima semantičke promene na bogatoj građi srpskog, slovenskih i indoevropskih jezika i uz to, u zavisnosti od istraživanog problema,...

dalje...Estetika I-III

Uzelac, Milan


Oblast: filozofija
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 03.07.2023.
Cena 9000 din / 85.71€

S pravom se može reći da trotomna Estetika prof. dr Milana Uzelca predstavlja rezultat višedecenijskog bavljenja estetikom. Godine predavanja ovog predmeta na Akademiji umetnosti u...

dalje...Značenje značenja

Ričards, A. A.
Ogden, Č. K.


Oblast: lingvistika / književnost
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 28.11.2022.
Cena 3000 din / 28.57€

Kud pred Simbolizmom ustuknuše Semantika i Semiotika? I nije li ovde nekakva "Generativna Psihosocijalna Semiotika" na stvari? Iza svih tih razloga prethodnih, Ogden...

dalje...Sedam smrtnih grehova

Prole, Dragan


Oblast: filozofija
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 24.10.2022.
Cena 2500 din / 23.81€

Prof. dr Dragan Prole u devedesetak ogleda, svrstanih u sedam celina, veoma upućeno pretresa fenomenologiju privatne i javne moralne osećajnosti i mentaliteta, i to...

dalje...Mitopoetika i dinamika žanra u ruskoj književnosti s kraja XIX i početka XX veka

Polonski, Vadim Vladimirovič


Oblast: lingvistika / književnost
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 30.09.2022.
Cena 3000 din / 28.57€

Studija je nastala na osnovu autorove doktorske disertacije pod naslovom „Mitopoetski aspekti žanrovske evolucije u ruskoj književnosti kraja XIX – početka XX...

dalje...Filozofija muzike

Uzelac, Milan


Oblast: filozofija
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 08.07.2022.
Cena 3500 din / 33.33€

Monografija Filozofija muzike prof. dr Milana Uzelca je napisana tako, da s jedne strane izbegne položaj estetizma, kao i pozitivističkog pristupa, s druge strane....

dalje...Vreme bez bića ili prevladavanje Hajdegera

Brdar, Milan


Oblast: filozofija
Biblioteka: Theoria
Datum objavljivanja: 08.07.2022.
Cena 3500 din / 33.33€

Posle usvajanja Hajdegerovog dela (Um crne šume, 2019) autor je preduzeo njegovu temeljnu kritičku analizu u cilju njegovog prevladavanja. U središtu...

dalje...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sledeća

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića