Немате књига у вашој корпи SrpskiСрпскиEnglish

Theoria

Сортирање по:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | Све


У нашој средишњој библиотеци, Theoria, објављено је близу стотину наслова из области филозофије, социологије, лингвистике, психологије, итд. Међу значајнијим ауторима су: Гастон Башлар (Bachelard), Анри Бергсон, Вилхелм Дилтај (Dilthey), Мирче Елијаде (Eliade), Мишел Фуко (Faucault), Ернст Касирер (Cassirer), Жан Пијаже (Piaget), Жорж Пуле (Poulet), Фердинанд де Сосир (де Сауссуре), Жан Старобински, Алексис де Токвил (Tocqueville), Макс Вебер (Weber), Георг Зимел (Simmel).




Унутрашње иностранство

Проле, Драган


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 07.10.2013.
Цена 2000 дин / 19.05€

Књига Драгана Пролеа Унутрашње иностранство. Огледања европског и српског романтизма представља резултат вишегодишњег ауторовог истраживања које се одвијало у три правца. С...

даље...



Увод у Ј.С. Баха. Огледи из музичке естетике

Шлезер, Борис де


Област: уметност / историја уметности
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 13.05.1996.
Цена 2000 дин / 19.05€

Одустајући од првобитне намере био сам неминовно  принуђен да напишем овај Оглед из музичке естетике који, дакле, није нека апстрактна конструкција већ плод систематског размишљања...

даље...



Увод у генетичку епистемологију. Том 2: физичко мишљење

Пијаже, Жан


Област: психологија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 07.05.1996.
Цена 1500 дин / 14.29€

Према Л. Бреншвику нема прекида између математичког и  физичког сазнања: оба сазнањај претпостављају исту сарадњу ума и искуства, сарадњу која је уосталом тако тесна да се ниједан од...

даље...



Увод у аналитичку теорију бројева

Ивић, Александар


Област: наука / филозофија науке
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 22.05.1995.
Цена 2000 дин / 19.05€

Ова књига треба да пружи елементе Аналитичке теорије  бројева, једне од најважнијих области Теорије бројева. Аналитичка теорија бројева изучава проблеме Теорије бројева разним...

даље...



Увод у генетичку епистемологију. Том 1: математичко мишљење

Пијаже, Жан


Област: психологија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 16.05.1994.
Цена 1500 дин / 14.29€

Генетичка епистемологија ја себи задала огроман, мада  битно ограничен, и с обзиром на то како она процењује своју моћ, скроман задатак. Она се не пита, заједно са филозофском...

даље...



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Следећа

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića