Немате књига у вашој корпи SrpskiСрпскиEnglish

Theoria

Сортирање по:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | Све


У нашој средишњој библиотеци, Theoria, објављено је близу стотину наслова из области филозофије, социологије, лингвистике, психологије, итд. Међу значајнијим ауторима су: Гастон Башлар (Bachelard), Анри Бергсон, Вилхелм Дилтај (Dilthey), Мирче Елијаде (Eliade), Мишел Фуко (Faucault), Ернст Касирер (Cassirer), Жан Пијаже (Piaget), Жорж Пуле (Poulet), Фердинанд де Сосир (де Сауссуре), Жан Старобински, Алексис де Токвил (Tocqueville), Макс Вебер (Weber), Георг Зимел (Simmel).
Ваздух и снови. Оглед о имагинацији кретања

Башлар, Гастон


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 30.11.2001.
Цена 3000 дин / 28.57€

Истраживања имагинације, као и многих других психолошких проблема, отежава погрешно светло које на њих баца етимологија. Увек се истиче, наиме, да је имагинација...

даље...Друштвени системи. Основи опште теорије

Луман, Никлас


Област: социологија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 30.10.2001.
Цена 3000 дин / 28.57€

Своје схватање социологије које има у виду друштво у његовој целини Луман излаже у оквиру теорије система. Појам система настао је као резултат тенденције...

даље...Проблем сазнања у филозофији и науци новијег доба, том 4

Касирер, Ернст


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 24.09.2001.
Цена 3000 дин / 28.57€

Поднаслов четвртог дела ове студије указује нам на теме којима се Касирер бави, а то је филозофија \"Од Хегелове смрти до садашњег доба (1832–1932)\". Питање суштине и извора...

даље...Комуникација и култура, са уводом у семиотичка истраживања

Јанићијевић, Јасна


Област: социологија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 24.10.2000.
Цена 2500 дин / 23.81€

Студија Комуникација и култура проф. Јасне Јанићијевић обухвата детаљну анализу појма комуникације у његовом односу са културом. У првом делу ове студије...

даље...Политички узроци сиромаштва

Маџар, Лјубомир


Област: геополитика
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 25.09.2000.
Цена 3000 дин / 28.57€

Ова монографија се бави политичким узрочницима привредних (не)прилика, емпиријским манифестацијама сиромаштва. У њој се дефинише вредност слободе у својим статичким...

даље...Наша постмодерна модерна

Велш, Волфганг


Област: лингвистика / књижевност
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 25.09.2000.
Цена 2000 дин / 19.05€

\"Време је да о постмодерни говоримо другачије. Данас је постало могуће разматрати умну суштину те теме. Појам постмодерне је довољно дуго у оптицају, а о тој ствари је...

даље...Ренесанса и барок. Истраживање о суштини и настанку барокног стила у Италији

Велфлин, Хајнрих


Област: уметност / историја уметности
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 13.07.2000.
Цена 2000 дин / 19.05€

Навикли смо да под именом барок подразумевамо онај стил којим је окончана ренесанса или - како се често изражавамо - у који се изродила ренесанса. Та промена стила има у...

даље...Проблем сазнања у филозофији и науци новијег доба, том 3

Касирер, Ернст


Област: филозофија
Библиотека: Theoria
Датум објављивања: 27.06.2000.
Цена 3000 дин / 28.57€

У трећем делу чувене Касирерове студије Проблем сазнања, проблем сазнања прошурује се преко Круга Кантовог система; повезаност филозофије нашег доба и система...

даље...Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следећа

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića