Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Radovanović, Milorad

Natrag

 

dr MILORAD RADOVANOVIĆ, član SANU

Rođen 04. 09. 1947. u Beogradu / Jugoslavija - Srbija

Diplome:

- Diploma Filozofskog fakulteta, Južnoslovenski jezici, Univerzitet u Novom Sadu,1970.
- Magistarska diploma iz lingvistike, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1972; Naslov teze: Opštelingvistički aspekt kategorije "obavezni determinator" u sintaksi.
- Doktorat iz lingvistike, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 1976;
Naslov teze: Imenski kondenzator rečeničnog značenja u srpskohrvatskom jeziku.

Oblasti interesovanja i istraživanja:

- Opšta lingvistika: Lingvistička teorija, Istorija lingvistike, Sociolingvistika
- Južnoslovenska lingvistika: Sintaksa i semantika, Planiranje jezika

Selektivna bibliografija (kompletna bibliografija):

- Imenica u funkciji kondenzatora, Matica srpska, Novi Sad, 1978.
- Sociolingvistika (1. izd.: BIGZ, Beograd, 1979; 2. izd.: Književna zajednica Novog Sada, 1986; 3. izd.: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci - Novi Sad, 2003).
- Yugoslav General Linguistics, (ed.), John Benjamins, Amsterdam - Philadelphia, 1989.
- Spisi iz sintakse i semantike, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci - Novi Sad, 1990.
- (prevod, pogovor, komentari:) Dž.L. Ostin, Kako delovati rečima, Matica srpska, Novi Sad, 1994.
- Srpski jezik na kraju veka, (red.), Institut za srpski jezik SANU - Službeni glasnik, Beograd, 1996.
- Srpski jezik, ( red.), Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1996.
- Spisi iz kontekstualne lingvistike, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci - Novi Sad, 1997.
- History and Perspectives of Language Study, (& O. Mišeska Tomić,eds.), John Benjamins, Amsterdam - Philadelphia, 2000.
- Celokupna dela Pavla Ivića. V. Srpski narod i njegov jezik, (prir.), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci - Novi Sad, 2001.
- Serbian Sociolinguistics, (& R. A. Major, eds.), Mouton de Gruyter, Berlin - New York, 2001 (Inrnational Journal of the Sociology of Language, 151).
- (prevod, pogovor i komentari:) Č. K. Ogden - A. A. Ričards, Značenje značenja, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci - Novi Sad, 2001.
- Planiranje jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci - Novi Sad, 2004.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića