Немате књига у вашој корпи SrpskiСрпскиEnglish

Радовановић, Милорад

Natrag

 

др МИЛОРАД РАДОВАНОВИЋ, члан САНУ

Рођен 04. 09. 1947. у Београду / Југославија - Србија

Дипломе:

- Диплома Филозофског факултета, Јужнословенски језици, Универзитет у Новом Саду,1970.
- Магистарска диплома из лингвистике, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 1972; Наслов тезе: Општелингвистички аспект категорије \"обавезни детерминатор\" у синтакси.
- Докторат из лингвистике, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 1976;
Наслов тезе: Именски кондензатор реченичног значења у српскохрватском језику.

Области интересовања и истраживања:

- Општа лингвистика: Лингвистичка теорија, Историја лингвистике, Социолингвистика
- Јужнословенска лингвистика: Синтакса и семантика, Планирање језика

Селективна библиографија (комплетна библиографија):

- Именица у функцији кондензатора, Матица српска, Нови Сад, 1978.
- Социолингвистика (1. изд.: БИГЗ, Београд, 1979; 2. изд.: Књижевна заједница Новог Сада, 1986; 3. изд.: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци - Нови Сад, 2003).
- Yугослав Генерал Лингуистицс, (ед.), Јохн Бењаминс, Амстердам - Пхиладелпхиа, 1989.
- Списи из синтаксе и семантике, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци - Нови Сад, 1990.
- (превод, поговор, коментари:) Џ.Л. Остин, Како деловати речима, Матица српска, Нови Сад, 1994.
- Српски језик на крају века, (ред.), Институт за српски језик САНУ - Службени гласник, Београд, 1996.
- Српски језик, ( ред.), Униwерсyтет Ополски - Инстyтут Филологии Полскиеј, Ополе, 1996.
- Списи из контекстуалне лингвистике, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци - Нови Сад, 1997.
- Хисторy анд Перспецтивес оф Лангуаге Студy, (&амп; О. Мишеска Томић,едс.), Јохн Бењаминс, Амстердам - Пхиладелпхиа, 2000.
- Целокупна дела Павла Ивића. В. Српски народ и његов језик, (прир.), Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци - Нови Сад, 2001.
- Сербиан Социолингуистицс, (&амп; Р. А. Мајор, едс.), Моутон де Груyтер, Берлин - Неw Yорк, 2001 (Инрнатионал Јоурнал оф тхе Социологy оф Лангуаге, 151).
- (превод, поговор и коментари:) Ч. К. Огден - А. А. Ричардс, Значење значења, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци - Нови Сад, 2001.
- Планирање језика, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Ср. Карловци - Нови Сад, 2004.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića