You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Elijade, Mirče

Natrag

Eliade, Mircea

 

Mirca Elijade (13.3.1907 – 22.4. 1986) je bio rumunski istoričar religije, picas, filozof i profesor na Univerzitetu u Čikagu. Bio je jedan od vodećih svetskih tumača religije i u toj oblasti je uspostavio paradigme koje još i danas važe. Njegova teorija da hijerofanije (od grčkog hijeros što znači sveto i fainein što znači otkriti) čine osnovu religije, deleći ljudsko iskustvo stvarnosti na sveti i profani prostor i vreme, je vrlo uticajna i dan danas. Ipak, jedan od njegovih najznačajnijih doprinosa izučavanju religije je bila teorija o Večnom vraćanju, koja tvrdi da mitovi i obredi nisu samo sećanja na hijerofanije već njihov satavni deo. Ova je teorija u naučnim krugovima postala široko prihvaćen način objašnjenja značenja mitova i obreda.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića