You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Politički uzroci siromaštva
Author Madžar, Ljubomir
Subjects geopolitika
Series Theoria
Date 25.09.2000.
Format 22.5 x 14
Weight 610
Number of pages 465
Price 3000RSD / 28.57€
Binding Paperback
Letter Latin

Ова монографија се бави политичким узрочницима привредних (не)прилика, емпиријским манифестацијама сиромаштва. У њој се дефинише вредност слободе у својим статичким и динамичким аспектима, те тумачи однос друштвених институција и простора слободе. Аутор говори о претњама демократији у виду национализма, фашизма и других искушења, те о судбини демократије на нашим просторима.

 

Кроз ову књигу, Љубомир Маџар не анализира сиромаштво у смислу његове феноменологије и морфологије, већ су у центру пажње узрочници и механизми сиромаштва. Аутор успева да систематизује најдубље увиде у детерминанте привредних промена. Прве две главе књиге Политички узроци сиромаштва доносе теоријско-аналитички оквир и емпиријску основу истраживања, док се у наредних 9 анализирају различити аспекти слободе и демократије, као и њихових потенцијалних и стварних учинака.


Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića