Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Faj, Žan-Pjer

Natrag

Faye, Jean-Pierre

 

Žan-Pjer Faj (1925) je jedan od najvećih živih francuskih pesnika i filozofa. Zajedno je sa grupom semiotičara osnovao 1960. poznatu grupu i istoimeni časopis kritičko-filozofske orijentacije Tel Quel. Nakon oštrog razlaza sa Filipom Solersom, Faj 1968. osniva legendarni časopis Change („Promena") koji postavlja za zadatak istraživanje novih vrednosti u književnosti gde se u fokus stavlja sam proces pisanja. Za razliku od Tel Quel, Žan-Pjer Faj je nastojao da novoj reviji podari multikulturni profil najboljeg komparatističkog pristupa. Kada je Change prestao da izlazi (1980), Faj je pokrenuo interdisciplinarni Centar za Poeziju i Filozofiju, takođe međunarodne orijentacije, gde se i našoj savremenoj poeziji poklanja velika pažnja. U svom književnom radu, individualnom i grupnom, ovaj levo orijentisani mislilac uvek naglašava internacionalnu i globalnu odrednicu, umesto one lokalne i nacionalne. Kao predavač humanističke i pluralističke orijentacije, Faj predaje na pariskom Univerzitetu za Evropska Istraživanja gde ohrabruje multidisciplinarni razvoj filozofije i poezije. U najpoznatija njegova dela ubrajaju se knjiga o pogubnoj upotrebi jezika u eposi nacizma, Totalitarni jezici (1972), kao i meditacije o Fridrihu Ničeu (Niče i Salome, 2000; Pravi Niče: rat ratu, 1998).Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića