You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Kopernik, Nikola

Natrag

Copernicus, Nikolaus

 

Nikola Kopernik (Niklas Koppernigk, lat. Nicolaus Copernicus, polj. Mikołaj Kopernik, nem. Nikolaus Kopernikus, 19. februar 1473. Torunj — 24. maj 1543. Frombork/Frauenburg), poljsko-nemački astronom, prvi naučnik koji je formulisao heliocentričnu teoriju svemirskih tela.

Od 1491. do 1494. godine studirao je teologiju, matematiku, medicinu i astronomiju u Krakovu.

Od 1496. do 1504. godine studirao je crkveno pravo, astronomiju i medicinu u Italiji. Posle je bio do 1512. godine lekar i poverenik svom ujaku, varmijskom biskupu (Warmia, crkvena kneževina na ušću Visle), onda do kraja svog života je bio sveštenik u Frauenburgu (Frauenburg), gde je na jednoj kuli tvrđave, koja je okruživala crkvu, uredio opservatoriju (Kopernikov toranj) sa koje je posmatrao nebeska kretanja. Na temelju tih posmatranja, a i rezultata do kojih je došao, napisao je delo „O kruženju nebeskih tela" (De revolutionibus orbium coelestium) u 6 knjiga, objavljeno u Nirnbergu 1543. godine, neposredno pred smrt. Ovo delo beše revolucionarna prekretnica u astronomiji, i bilo je potsticaj kapitalnih otkrića Keplera i Njutna.

Kopernikov ili heliocentrični sistem svijeta zasniva se na tvrdnjama da se Zemlja okreće oko svoje ose i da kruži oko Sunca. Ove tvrdnje su uskoro bile prihvaćene u naučnim krugovima, ali su ujedno uzrokovale uzbunu u crkvenim krugovima, pa je papa 1616. ovo Kopernikovo delo zabranio, tj. stavio na indeks, sve do 1822. godine. Valja reći i da su ostale hrišćanske crkve (npr. kalvinizam) bile protiv heliocentričnoga sistema, a da ga je i odbacivao nemali deo naučnika onoga doba (npr. Frensis Bekon) zbog korelacije s merenjima koja nije, u to doba, bila bolja od geocentričnog ili Ptolomejevog sistema.Od istog pisca:


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića