You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Historia ecclesiastica gentis Francorum

Back

Istorija franaka
Author Grgur Turski / Georgius Florentius Gregorius
Subjects istorija / istorija kulture
Series Istorijska
Date 16.05.2016.
Format 22.5 x 14
Weight 522
Number of pages 511
Price 4000RSD / 38.1€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 978-86-7543-317-0
Translator Tatjana Đurin

Grgur Turski (538-594), biskup iz Tura, autor je Istorije u deset knjiga (Decem libri historiarum), poznatije kao Istorija Franaka, jednog od najvažnijih izvora za proučavanje istorije ranog srednjeg veka, odnosno perioda Merovinga. Budući svedok političkih previranja u franačkim zemljama krajem VI veka, Grgur piše o sukobima između vladara i patnji naroda u tim burnim i teškim vremenima, ali veliku pažnju poklanja i crkvenoj istoriji i dogmi, i detaljno piše o sukobima između pravovernih hrišćana i arijanaca. U deset knjiga svoje Istorije, Grgur Turski opisuje događaje od stvaranja sveta do 591. godine. Delo je napisano na latinskom jeziku, odnosno na jeziku koji predstavlja jedinstvenu mešavinu klasičnog latinskog i vulgarnog latinskog jezika. Ovo je prvi put da je Istorija Franaka prevedena na srpski jezik.


Table of contents         Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića