You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Gradiva

Back

Gradiva
Author Frojd, Sigmund / Freud, Sigmund
Jensen, Vilhelm / Jensen, Wilhelm
Subjects psihologija
Series Elementi
Date 06.03.1992.
Format 18 x 11.5
Weight 220
Number of pages 205
Price 1000RSD / 9.52€
Binding Paperback
Letter Cyrilics
ISBN 86-7543-025-6
Translator Miodrag Radović i Vojin Matić

Novela Gradiva pisca Vilhelma Jensena, objavljena 1903, i interpretativni ogled Sigmunda Frojda Der Wahn und die Traume in W. Jensens “Gradiva” (objavljen 1907.) predstavljaju još i danas, van svake sumnje, jedan od najreprezentativnijih primera nerazdvojnog para umetničkog dela i njegovog kritičkog tumačenja. Iako je stari sedamdesetjednogodišnji pripovedač, nakon kraće prepiske sa ocem psihoanalize i tumačem njegove novele, odbio dalju “saradnju”, njegova kratka novela ipak ima za svoju slavu da zahvali pre svega nadahnutoj i virtuoznoj Frojdovoj interpretaciji.

Pažnju mladog arheologa, Norberta Hanolda, opsesivno privlači jedan  rimski reljef u kome je „uhvaćen“ korak mlade devojke, te uzima gipsani odliv reljefa koji svakodnevno zaokuplja njegovu maštu, kritičku radoznalost i snove. „Da bi tom likovnom delu nadenuo neko ime, nazva je za sebe „Gradiva“, „u hodu sjajna“; taj naziv, koji su stari pesnici namenjivali isključivo Marsu Gradivusu, u boj stupajućem bogu rata, učinio se Norbertu Hanoldu najpodesnijim da označi držanje i pokret mlade devojke“


Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića