You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Back

Subjektivno vreme u traumatskom stresu
Author Drakulić, Bogdan
Subjects psihologija
Series Elementi
Date 30.11.2006.
Format 18 x 11.5
Weight 370
Number of pages 436
Price 1500RSD / 14.29€
Binding Paperback
Letter Latin
ISBN 86-7543-110-4

Sadržaj knjige koja se nalazi pred čitaocem predstavlja, uz manje korekcije i strukturna prilagođavanja, tekst doktorske disertacije odbranjene na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nadam se da, za zainteresovanog intelektualca, ona može predstavljati i podsticaj koji prevazilazi formalne uslove svog nastanka i njegova ograničenja. Naime, u prvom delu knjige prikazan je kontinuitet pristupa pojmu vremena u zapadnoj filozofiji i oblici njegove konkretizacije u vladajućim savremenim psihološkim i psihijatrijskim paradigmama. Centralna tema istraživačkog dela rada je problem subjektivnog doživljaja vremena u traumatskom stresu, pitanje koje, prema dostupnoj literaturi, dosad nije obrađivano na sveobuhvatan i, posebno, empirijski način.


Add to cart 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića