Nemate knjiga u vašoj korpi SrpskiСрпскиEnglish

Opšta istorija protestantizma, 3 toma

Natrag

Histoire générale du protestantisme, 3 vols.
Autor Leonar, Emil Ž. / Leonard, Emile G.
Oblast istorija / istorija kulture
Biblioteka Sinteze
Datum objavljivanja 28.11.2002.
Format 24 x 16
Težina 2612
Broj strana 1598
Cena 8000din / 76.19€
Povez Tvrdi
Pismo Latinica
ISBN 86-7543-059-0
Prevodilac Dušan Janić

„Protestantizam predstavlja i skup verskih doktrina i crkvenih institucija, i jednu civilizaciju, jedan tip čoveka, jednu istoriju. Najveći broj francuskih studija o protestantizmu uglavnom su delo pastora i pre svega žele da prenesu njegovu versku poruku. Razmatraju se takođe i njegovi odnosi sa civilizacijom i modernimsvetom. Nastojanje ovih studija je zapravo odgovaralo jednoj apologetici po manjem ili većem uspehu u delima prošlog stoleća.“

 

Emil Ž. Leonar

 

Prvi tom ove obimne studije usmeren na reformaciju, tumači razdoblje pojave i širenja luteranstva kao i razdoblje njegovog razvijanja i ograničavanja. Drugi tom je usmeren na učvršćenje protestantizma od XVI do XVII veka, dok treći tom biva posvećen Opadanju i Obnovi protestantizma (XVIII-XX veka)

U nastavku prilažemo sadržaj sva tri toma ovog izdanja:

 

Prvi tom - Reformacije: Uvod (Razvoj i potrebe hrišćanske  pobožnosti uoči reformacije; Pokušaj davanja odgovora. Hrišćanski humanizam); 1. Pojava Lutera. Poruka o individualnom spasenju (Humanizam u Nemačkoj; Luterovi počeci; Prekid sa crkvom; Veliki teološki spisi, osnovi reformacije); 2. Luter i društveni problemi (Luter i problem civilne vlasti; Iskušenje pobune vitezova, anabaptizma i seljačkog rata); 3. Organozovanje i  širenje Luteranstva (Organizacija luteranskih crkava; Širenje Luteranstva); 4. Humanistička reformacija ograničava Luteranstvo (Sukob sa Erazmom; Humanistička reformacija u Cirihu; Širenje humanističke reformacije u Švajcarskoj; Širenje humanističke reformacije u Strazburu; Cvinglijev neuspeh. Marburg. Augzburg. Kapel); 5. Zaustavljanje luteranskog talasa (Spor između države i crkve u Švajcarskoj i Strazburu; Anabaptistička kriza; Erazmijanska reforma engleske crkve; Kraljevski i episkopski reformizam u Francuskoj; Pokušaj ujedinjenja crkava; Lute  v kraj); 6. Katolička obnova (imperijalna obnova; Papska protivreformacija); 7. Kalvin, utemeljivač jedne civilizacije (Čovek, život, religiozna misao; Kalvinovo crkveno, političko i građansko delo).

 

Drugi tom - Učvršćenje 1564-1700.

 

Treći tom - Propadanje i obnova: 1. Nastupanje tolerancije  (Oktroisana tolerancija; Osvojena tolerancija); 2. Verska iscrpljenost (U Francuskoj; U Engleskoj i severnoj Americi, Nizozemska, Švajcarska, Francuska u doba “pustinje”); 3. Počeci verske obnove (Prekomeran rast katoličke mistike; Špener Franke i Pijetizam; Cincendorf i Moravljani, Metodisti, Od Rusoa do Magizma); 4. Politička restauracija i versko “buđenje” (Revolucionarno međurazdoblje; Restauracija i strani protestantizam, Versko buđenje u Nemačkoj; Anglosaksonsko buđenje; Buđenje u Švajcarskoj, Nizozemskoj, Skandinaviji, Francuskoj); 5. Revolucija 1848. i njene posledice; 6. Cepanje crkve; 7. Likvidacija starog protestantizma; 8. Svetsko širenje protestantizma (Teritorije protestantskog naseljavanja, Protestantske misije); 9. Sadašnje stanje protestantizma (Protestantizam u prvoj polovini XX stoleća; Brojno stanje protestantizma; Strukture; Aktuelni problemi).


Dodaj u korpu 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića