You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

linguistics / literature

Sort by:

D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | All

Gramatika srpskog jezika za strance

Mrazović, Pavica


Subjects: linguistics / literature
Series: Synthesis
Date: 20.10.2009.
Price 2400 RSD / 22.86€

Ne manje važan razlog za novo izdanje ove gramatike vezan je za postojeće "rastakanje" srpskohrvatskog jezika koji se na planu novonastalih država (Bosne i...

more...Philologie der Weltliterature

Auerbach, Erich


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 29.09.2009.
Price 800 RSD / 7.62€

Danas više niko neće ustvrditi da je antička tradicija nastala u vreme seobe naroda, i da je ponovo vaskrsla sa pokretom humanizma; klasični latinitet, koji je...

more...Istorijski roman

Vuković, Đorđije


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 28.09.2009.
Price 700 RSD / 6.67€

Šta je istorijski roman i da li je taj naziv, uobičajen u više jezika, dovoljno tačan? Pod istim nazivom ne razume se uvek ista stvar, pa bi zbog toga trebalo videti da li se tu misli na...

more...Recherches sur le surréalisme

Novaković, Jelena


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 15.08.2009.
Price 900 RSD / 8.57€

Comme les recherches littéraires l'ont déjà montré, les surréalismes serbe et français, qui font partie de l'avant-garde européene, ont un développement à peu près parallèle. Toutefois...

more...Starosrpska zavisna rečenica od XII do XV veka

Pavlović, Slobodan


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 17.06.2009.
Price 2000 RSD / 19.05€

Ovom knjigom objedinjuju se rezultati empirijskih istraživanja zavisnosloženih rečenica, odnosno hipotaktičkih struktura u starosrpskom jeziku od kraja XII veka (od kada potiču prvi sačuvani...

more...Poesia; San Manuel Bueno martyr

Unamuno, Miguel de
San Juan de la Kruz


Subjects: linguistics / literature
Series: Elements
Date: 06.03.2009.
Price 600 RSD / 5.71€

Jedna od prvih stvari koja upada u oči kod čitanja poezije ovog autora je jednodušno priznavanje njene velike vrednosti. Drugo oko čega se svi kritičari i tumači slažu jeste njena...

more...Francuski i srpski u kontaktu. Struktura proste rečenice i prevođenje

Krstić, Nenad


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 22.10.2008.
Price 1200 RSD / 11.43€

Monografija La contrastive et la traduction - Le français et le serbe: les ressemblances et les differences, Vedes, Beograd, 2001, objavljena je, kao što se vidi iz samog naslova, na francuskom...

more...Enciklopedijski rečnik versifikacije

Ružić, Žarko


Subjects: linguistics / literature
Series: The Great Dictionaries
Date: 09.06.2008.
Price 1200 RSD / 11.43€

Kao urednik za oblast versifikacija u NOlitovom "Rečniku književnih termina" i autor preko 200 odrednica, a na traženje mnogih zainteresovanih čitalaca, i kolega u radu, izdvojio sam za ovaj...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića