You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

linguistics / literature

Sort by:

D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | All

Irska književnost II. Od 1800. do novijeg doba

Mašović, Dragana


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 18.11.2014.
Price 2000 RSD / 19.05€

Devetnaesti vek doneo je krupne promene u irskom društvu i kulturi, od kojih su neke iznedrile, a druge utvrdile njegovu osobenost. Knjiga prati ključne prelome irske istorije: ujedinjenje sa...

more...Pregled istorije srpskog jezika

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 18.06.2014.
Price 1400 RSD / 13.33€

1. Počeci srpskog jezika (do druge polovine XII veka); 2.  Doba Nemanjića (oko 1170-1371) - uzlet srpske pismenosti i učvršćenje diglosije; 3. Doba turskih osvajanja (1371-1537) - i kultura...

more...Irska književnost I. Od početaka do 1800.

Mašović, Dragana


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 02.06.2014.
Price 2000 RSD / 19.05€

Studija Dragane Mašović ima 423 stranice i sastoji se iz pet poglavlja, a svako poglavlje razvija se od opšteg istorijsko-kulturnog uvoda, obaveznog istorijskog pregleda, koji nam objašnjava...

more...Polemički i drugi srodni spisi

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 20.05.2014.
Price 4400 RSD / 41.9€

„Polemički spisi" Pavla Ivića jedna su od petnaest knjiga koje u okviru celokupnih dela ovog autora objavljuje Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića iz Novog Sada (dosada je izašlo...

more...Собрание сочинений, т. 2. Записи курса лекций по истории русской литературы. 1922–1927

Бахтин, Михаил М.


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 01.04.2014.
Price 1800 RSD / 17.14€

Činjenica da su Beleške Mirkine objavljene u drugom tomu Sabranih dela Mihaila Bahtina, (Собрание сочинений, т. 2. Записи курса лекций по истории...

more...Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku

Pavlović, Slobodan


Subjects: linguistics / literature
Series: Litterature, language, culture
Date: 04.10.2013.
Price 2000 RSD / 19.05€

Rukopis s naslovom "Mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku" rezultat je dijahronih istraživanja srpskog jezika koja bi se mogla svrstati u oblast istorijske kognitivne lingvistike....

more...Istorijska lingvistika

Grković, Jasmina


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 27.08.2013.
Price 2000 RSD / 19.05€

Rukopis knjige ISTORIJSKA LINGVISTIKA (KOGNITIVNO-TIPOLOŠKE STUDIJE) nastao je kao
rezultat dijahrono usmerenih kognitivno-tipoloških lingvističkih istraživanja...

more...Исторические корни волшебной сказки

Пропп, Владимир Яковлевич


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 30.04.2013.
Price 2000 RSD / 19.05€

U knjizi Istorijski koreni bajke Prop je na obilju ključne svetske folklorne i etnografske građe stvorio opšti metodološko-interpretativni model koji se pokazao kao primenljiv na...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića