You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

geopolitics

Sort by:

D | E | H | J | M | R | S | V | All

Raspeti narod

Petrović, Dragoljub


Subjects: geopolitics
Series: Litterature, language, culture
Date: 01.10.2018.
Price 1800 RSD / 17.14€

Ova je knjižica nastala slučajno, kao pokušaj da se odgovori na neka pitanja koja se o srpskoj prošlosti nisu dugo smela postavljati, a na koja su uvek odgovarali samo oni koji su sve znali i...

more...1 2 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića