You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

art / history of art

Sort by:

Č | F | I | K | M | O | R | S | U | All

Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique

Chastel, André


Subjects: art / history of art
Series: Synthesis
Date: 02.07.2015.
Price 4500 RSD / 42.86€

Delo Andrea Sastela, Umetnost i humanizam u Firenci u doba Lorenca Velicanstvenog je zapravo autorova doktorska teza, prerađena nekih dvadesetak godina posle njene odbrane. On je ovim...

more...The Social History of Art and Literature

Hauser, Arnold


Subjects: art / history of art
Series: Synthesis
Date: 01.07.2015.
Price 4500 RSD / 42.86€

Legenda o zlatnom veku veoma je stara. Sociološki uzrok  veličanja prošlosti nije nam sasvim poznat; možda su mu koreni u plemenskoj i porodičnoj solidarnosti ili u nastojanju povlašćenih...

more...Muzika i elektroakustička muzika

Radovanović, Vladan


Subjects: art / history of art
Series: Theories of performative arts
Date: 10.07.2010.
Price 1400 RSD / 13.33€

Već od početka 20. veka pod nazivom "muzika" nailazi se i na pojave za koje se može sumnjati da joj još uvek pripadaju. Tako je moguće konstatovati da je posle viševekovne faze dodavanja...

more...Fundamentalno mapiranje savremenih teorija izvođačkih umetnosti

Vujanović, Ana


Subjects: art / history of art
Series: Theories of performative arts
Date: 14.04.2007.
Price 990 RSD / 9.43€

Epoha teorije: epistemološka mapa (pozno)postmodernog doba: Maks Horkhajmer, jedan od vodećih autora kritičke teorije, esej Tradicionalna i kritička teorijaI 1937, započinje problematičnom i...

more...Izvan muzičkog dela. Performativna praksa

Cvejić, Bojana


Subjects: art / history of art
Series: Theories of performative arts
Date: 12.04.2007.
Price 1000 RSD / 9.52€

Šta je potrebno da bi se muzika uspostavila kao izvođačka umetnost, kao štu su to teatar, performans, moderni ples i opera? Zašto u zapadnoj kulturi još uvek vlada pristup muzici kao...

more...Die Klassische Kunst

Wölfflin, Heinrich


Subjects: art / history of art
Series: Leviathan
Date: 07.04.2007.
Price 1400 RSD / 13.33€

Čini se da se zanimanje moderne publike, u meri u kojoj ona inače dolazi u dodir sa likovnom umetnošću, danas ponovo okreće pravim umetničkim problemima. Od knjige jednog istoričara...

more...Opera u doba medija

Novak, Jelena


Subjects: art / history of art
Series: Theories of performative arts
Date: 07.04.2007.
Price 1200 RSD / 11.43€

Knjiga Opera u doba medijaje pionirska rekonstrukcija postistorije opere. Ona je rasprava o ključnim promenama koje su zahtavile svet opere u poslednjih tridesetak godina, sprovedena oko...

more...Der Cicerone

Burchardt, Jacob


Subjects: art / history of art
Series: Leviathan
Date: 09.04.2006.
Price 2800 RSD / 26.67€

Namera autora bila je da pruži pregled važnijih umetničkih dela Italije, koji bi prolazniku brzo dao podobno obaveštenje o postojećem, onome ko duže boravi nužne stilske paralele i osnovu...

more...1 2 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića