You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Catalogue

Sort by:

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll
Download entire catalog in PDF format. 

Nož i rana

Timotijević, Božidar


Subjects: poetry
Series: Poetry
Date: 13.05.1996.

1. Gori ljudsko carstvo; 2. Srbija na isteku; 3. Čengela i kolac; 4. Vrata na potiljku; 5. Kad jednog dana...

more...Le labyrinthe du monde

Yourcenar, Marguerite


Subjects: essays / belles-lettres
Series: Synthesis
Date: 13.05.1996.

Lice koje zovem ja došlo je na ovaj svet jednog ponedeljka,  8. juna 1903, oko 8 sati ujutru, u Briselu, od oca Francuza koji je pripadao jednoj staroj porodici sa severa i jedne Belgijanke...

more...Cours de la linguistique générale

Saussure, Ferdinand de


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

“Vrlo često smo slušali Ferdinanda de Sosira kako se žali na  nedostatak principa i metoda koji bi bili karakteristični za lingvistiku, u okviru koje je izrastao njegov genije. Celog...

more...Introduction a J. S. Bach

Schloezer, Boris de


Subjects: art / history of art
Series: Theoria
Date: 13.05.1996.
Price 2000 RSD / 19.05€

Odustajući od prvobitne namere bio sam neminovno  prinuđen da napišem ovaj Ogled iz muzičke estetike koji, dakle, nije neka apstraktna konstrukcija već plod sistematskog razmišljanja o...

more...Dictionnaire critique de la révolution française

Ozouf, Mona
Furet, Francois


Subjects: history / culture history
Series: The Great Dictionaries
Date: 13.05.1996.
Price 3400 RSD / 32.38€

Rođenje demokratije. Takva definicija Francuske revolucije ima toliku pojmovnu težinu da niko ne može da je odbaci, ni pristalice ni protivnici. Pristalice u njoj nalaze svoje krštenje,...

more...Introduction à l’épistémologie génétique, vol lI

Piaget, Jean


Subjects: psychology
Series: Theoria
Date: 07.05.1996.
Price 1200 RSD / 11.43€

Prema L. Brenšviku nema prekida između matematičkog i  fizičkog saznanja: oba saznanjaj pretpostavljaju istu saradnju uma i iskustva, saradnju koja je uostalom tako tesna da se nijedan od dva...

more...La comunoté des citoyens. Sur l’idée modèrne de

Schnapper, Dominique


Subjects: philosophy
Series: Elements
Date: 06.04.1996.
Price 800 RSD / 7.62€

Živimo u doba slabljenja građanske svesti i političkih veza. Ništa nam ne uliva sigurnost da će moderna demokratska nacija u budućnosti biti sposobna da obezbedi društvenu povezanost, onako...

more...Qu’est ce que la philosophie

Guattari, Felix
Deleuze, Gilles


Subjects: philosophy
Series: Elements
Date: 14.07.1995.
Price 800 RSD / 7.62€

Možda se pitanje Šta je filozofija? može postaviti tek pred kraj života, kad dođe starost i nastupi čas da se govori konkretno. Njegova bibliografija je, zapravo, vrlo oskudna. To je pitanje...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića