You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Catalogue

Sort by:

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽAll
Download entire catalog in PDF format. 

Pojam i biće srpske nacije

Vrkatić, Lazar


Subjects: philosophy
Series: Leviathan
Date: 04.02.2004.
Price 2400 RSD / 22.86€

Pojam i biće naroda (Ko stvara narod?, Iz čega nastaju narodi i njihova mitologija?, Kako nastaju narodi i njihova mitologija?, Radi čega je narod i njegova mitologija?); Istorijski način...

more...Beyond Tocqueville

group of authors


Subjects: sociology
Series: Theoria
Date: 03.02.2004.
Price 1500 RSD / 14.29€

Ovaj zbornik se odnosi na skup pitanja nastalih kao rezultat  provokativnog rada Roberta Patnama o izvorima vitalnosti građanskog života u savremenim demokratijama. Mada nemamo iluzija o tome...

more...Pesme iz Herisaua

Puslojić, Adam


Subjects: poetry
Series: Poetry
Date: 26.12.2003.
Price 700 RSD / 6.67€

Kag god je reč o pesniku Adamu Puslojiću, prvenstveno se nametne misao o nekoj poetičkoj preobražajnosti i nepredvidivom skoku u novost. I ovog puta, povodom pesama pisanih protekle godine u...

more...Toma Živanović kao pravni filozof

Popović, Milijan


Subjects: law / law philosophy
Series: Nomos
Date: 18.12.2003.
Price 1000 RSD / 9.52€

Gotovo je opšte mišljenje da je Toma Živanović najistaknutiji pravnik i pravni filozof kod Srba. Podjednako je moćan kao duhovni stvaralac u krivičnom pravu i pravnoj filozofiji. I pored...

more...La peur en occident (XIV-XVIII siècles)

Delumeau, Jean


Subjects: history / culture history
Series: Leviathan
Date: 28.11.2003.
Price 2000 RSD / 19.05€

Danas je Istočna Evropa u znatno povoljnijem položaju no što je to bila Zapadna u XV i XVI veku. Mada i ona sad živi u “opsadnom” stanju, u kakvom je Zapad živeo tokom pomenutog...

more...Pepita Jimenez

Valera, Juan


Subjects: essays / belles-lettres
Series: Reflections
Date: 27.11.2003.
Price 900 RSD / 8.57€

Još uvek nisam upoznao Pepitu Himenes. Svi kažu da je mnogo lepa. Slutim da je to lokalna, donekle seoska lepota. Po onome što se priča o njoj, ne mogu da tvrdim ni da je dobra ni da je zla;...

more...Wilhelm Meisters Lehrjahre

Goethe, Johan Wolfgang von


Subjects: classical works
Series: Selected works of J.W. Goethe
Date: 26.11.2003.
Price 2000 RSD / 19.05€

Utisak koji su Godine učenja ostavile na književnu javnost  Nemačke, već po prirodi samog dela, morao je biti drukčiji od onog koji su Jadi mladog Vertera, Geteov prvi roman, imali...

more...Sociolingvistika

Radovanović, Milorad


Subjects: linguistics / literature
Series: Theoria
Date: 20.11.2003.
Price 1500 RSD / 14.29€

Kao polazišno teorijsko uverenje ovde sam i sam morao  odabrati jedan takav, istina interdisciplinaran i složen, a savremen - sociolingvistički sud o jeziku, ubeđen uz to da ni on ne može...

more...Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića