You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Synthesis

Sort by:

A | C | D | F | G | I | L | M | N | O | P | S | T | U | Z | All


The Synthesis library features capital editions such as: Guillermo de Tore, The History of Avant-garde Literatures; Norbert Elias, On the Process of the Civilization ; Georges Dumezil, The Archaic Roman Religion ; Leonard, General History of Protestantism I-III ; Etienne Gilson, The Philosophy in the Middle Ages.
Zaljubljeni Sokrat: Sokratova i Alkibijadova priča

Ricl, Marijana


Subjects: philosophy
Series: Synthesis
Date: 12.08.2021.
Price 3500 RSD / 33.33€

Zaljubljeni Sokrat: Sokratova i Alkibijadova priča bavi se najsjajnijim periodom atinske istorije i kulture i dvema figurama koje se uzdižu iznad svih ostalih na kulturnom i političkom...

more...Древние Тюрки

Гумилев, Лев


Subjects: history / culture history
Series: Synthesis
Date: 28.08.2020.
Price 3500 RSD / 33.33€

Značaj starih Turaka u istoriji čovečanstva je bio ogroman, ali istorija tog naroda još uvek nije do kraja napisana. Ova važna knjiga je zamišljena kao pokušaj...

more...Um crne šume. Uspon i pad Martina Hajdegera

Brdar, Milan


Subjects: philosophy
Series: Synthesis
Date: 17.12.2019.
Price 4000 RSD / 38.1€

Ova obimna studija predstavlja celovitu kritiku filozofskog opusa Martina Hajdegera, jednog od najuticajnijih filozofa XX veka, čije je delo najveći izazov za...

more...L Empire de Levant. Histoire de la question de l Orient

Grousset, Réné


Subjects: history / culture history
Series: Synthesis
Date: 03.12.2019.
Price 3000 RSD / 28.57€

Rene Gruse je posedovao dar da osvetli kapitalne, i skoro pa zaboravljene činjenice, ali koje su se pokazale kao suštinske za tumačenje istorije. Ova knjiga je bez...

more...Mapa teksta

Grubačić, Slobodan


Subjects: linguistics / literature
Series: Synthesis
Date: 02.10.2018.
Price 3000 RSD / 28.57€

U prepoznatljivom stilu, s epigramski sažetom duhovitošću i psihološkim zapažanjem, Grubačić je oblikovao korpus tekstova koji, po zgusnutosti kazivanja i po tome kako se u njima otkrivaju...

more...Između bezdana i neba

Brdar, Milan


Subjects: philosophy
Series: Synthesis
Date: 01.12.2015.
Price 3500 RSD / 33.33€

Studija Između bezdana i neba prof. dr Milana Brdara sadrži kritiku Dekartovog programa utemeljenja znanja, izvedenu na sasvim originalan način, sa vrlo...

more...Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique

Chastel, André


Subjects: art / history of art
Series: Synthesis
Date: 02.07.2015.
Price 5500 RSD / 52.38€

Delo Andrea Sastela, Umetnost i humanizam u Firenci u doba Lorenca Velicanstvenog je zapravo autorova doktorska teza, prerađena nekih dvadesetak godina posle...

more...The Social History of Art and Literature

Hauser, Arnold


Subjects: art / history of art
Series: Synthesis
Date: 01.07.2015.
Price 5500 RSD / 52.38€

Legenda o zlatnom veku veoma je stara. Sociološki uzrok veličanja prošlosti nije nam sasvim poznat; možda su mu koreni u plemenskoj i porodičnoj...

more...1 2 3 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića