You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

Pavle Ivic

Sort by:

D | O | P | R | S | All


This series aims at publishing the collected works of the prominent Serbian linguist.
Rasprave, studije, članci: X/2, O dijalektologiji.

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 05.10.2018.
Price 15000 RSD / 142.86€

Kao početak Ivićeve naučne delatnosti beleži se 1947. godina kad je on, kao student petog semestra, pripremio seminarski rad o govoru Biogračića; taj je rad objavljen tridesetak godina...

more...Rasprave, studije, članci - 3. O istoriji jezika

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 02.12.2016.
Price 8000 RSD / 76.19€

U sklopu edicije Celokupna dela Pavla lvića (u redakciji akademika Milorada Radovanovića) prof. dr Mato Pižurica je, u skladu sa pravilima Uredništva i raspodelom priređivačkih...

more...Pregled istorije srpskog jezika

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 18.06.2014.
Price 3000 RSD / 28.57€

U ovoj knjizi predstavljena je istorija srpskog jezika od njegovih početaka do druge polovine XII veka, doba Nemanjića kao uzleta srpske pismenosti, doba turskih...

more...Polemički i drugi srodni spisi

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 20.05.2014.
Price 6000 RSD / 57.14€

Polemički i drugi srodni spisi Pavla Ivića jedna su od petnaest knjiga koje u okviru celokupnih dela ovog autora objavljuje Izdavačka knjižarnica Zorana...

more...Studije iz srpske srednjovekovne pismenosti

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 19.05.2008.
Price 3000 RSD / 28.57€

Studije iz srpske srednjovekovne pismenosti, koje je priredila Jasmina Grković-Mejdžor, predstavljaju šesti tom celokupnih dela Pavla Ivića i sadrže tri...

more...O srpskohrvatskim akcentima

Lehiste, Ilse
Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 29.10.2002.
Price 3500 RSD / 33.33€

VII tom celokupnih dela Pavla Ivića čine dve knjige koje su posvećene akcentima odnosno prozodiji u srpskohrvatskom jeziku, i koje su nastale u koautorstvu sa...

more...Srpski narod i njegov jezik

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 28.11.2001.
Price 2500 RSD / 23.81€

Prof. Pavle Ivić smatrao je da ova knjiga treba srpskom čitaocu da pruži skicu spoljašnje istorije našeg jezika. Tema ove knjige jeste etnoistorijski i...

more...Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Uvod i štokavsko narečje

Ivić, Pavle


Subjects: linguistics / literature
Series: Pavle Ivic
Date: 19.06.2001.
Price 2500 RSD / 23.81€

Druga knjiga iz edicije Celokupnih dela Pavla Ivića u redakciji Milorada Radovanovića jeste studija Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Uvod i štokavsko...

more...1 2 Next

 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića