You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

New books


 

Ogledi iz sintakse i semantike padeža
Antonić, Ivana


Knjigu Ogledi iz sintakse i semantike padeža čini četrnaest tekstova koji tematski pripadaju padežnoj problematici srpskog...


more...

 
Poimanje prava Ronalda Dvorkina
Biljana Knežević


Monografija se bavi analizom dela Ronalda Dvorkina, jednog od najvećih pravnih teoretičara današnjice, čija je misao naročito relevantna u...


more...

Pedagoška psihologija [Uvod u psihologiju vaspitanja i obrazovanja]
Göncz Lajos


Vaspitanje i obrazovanje nameću se danas, ne samo kao profesionalni ili naučni, već i kao veliki društveni izazovi. U želji da ponudi naučne...


more...

 
Varia I
Ortega y Gasset, José


Ortega je bio jedan od najpoznatijih španskih filozofa sa mnogim sledbenicima u Evropi i svetu. Ovaj tom njegovih izabranih dela imao je za...


more...

Istorija i duhovne nauke
Aleksandar M. Petrović


Autor ove studije znalački razmatra osnovne probleme filozofije istorije i duhovnih nauka, izlažući genezu značenja ključnih pojmova, sve do...


more...

 
Studije iz istorijske semantike
Grković-Mejdžor, Jasmina


Knjiga Studije iz istorijske semantike bavi se pitanjima semantičke promene na bogatoj građi srpskog, slovenskih i indoevropskih jezika...


more...


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića