You don't have books in your shopping basket SrpskiСрпскиEnglish

New books


 

Поэтика русского романтизма
Манн, Ю́рий Влади́мирович


Literatura o ruskom romantizmu predstavlja pravo more, i to more postaje sve veće svakog meseca. Istražuju se društvene, gnoseološke i...


more...

 
Риторика и истоки европейской литературной традиции
Аверинцев, Сергей Сергеевич


"Retorika i izvori evropske književne tradicije" je zbornik posvećen temama koje su autoru bile važne: retorici i racionalizmu, književnosti u...


more...

Escritos filosóficos
Ortega y Gasset, José


Ortega (1883-1955) je, pored Unamuna, vodeći španski filosof, sa brojnim sledbenicima kako u Evropi tako i u zemljama španskog govornog...


more...

 
Um crne šume. Uspon i pad Martina Hajdegera
Brdar, Milan


Ova knjiga je napisana za poznavaoce Hajdegera, da bi videli koliko ga nisu poznavali. Pritom nije reč o aroganciji, koliko o razlici tumačenja:...


more...

Metafizički smisao svetlosti u umetničkoj prozi Nikole Miloševića
Stanković, Jovica B.


Nikola Milošević, znameniti profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, umro je...


more...

 
L Empire de Levant. Histoire de la question de l Orient
Grousset, Réné


Rene Gruse je posedovao dar da osvetli kapitalne i skoro pa zaboravljene činjenice, ali koje su se pokazale kao suštinske za tumačenje...


more...


 

 

© Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića